Bergerac
Ensoleillé
19°C
 

Duras
Ensoleillé
17°C
 
Logo Bergerac Duras

Veel gestelde vragen

Wie financeert de beroepsvereniging.

Het IVBD wordt gefinancierd door :

een parafiscale taks, vastgelegd in het kader van de Financieringswet.

Een interprofessionele bijdrage, of beter gezegd een verplichte vrijwillige bijdrage, die door ons wordt bepaald en toegepast, na goedkeuring door de voogdijministeries. Deze taks wordt geheven op de commerciële afzet van de wijn. Onze financiële draagkracht steunt dus op het volume van de wijn dat op de markt wordt gebracht, en niet op de omvang van de oogst.

 

Wat zijn de missies van het IVBD ?

Het IVBD heeft verschillende missies in de categorieën:

Promotie: 75% van het totale budget. Opwaardering en promotie van de producten op de verschillende markten door gemeenschappelijke communicatie en informatie naar de consument toe.
Economisch: organisatie en harmonisatie van de beroepspraktijken en -relaties in de praktijk. Beheer van de productie en de markt. Kennis van vraag en aanbod. Aanpassen  en bijsturen van het aanbod.  De uitvoering, onder de controle van de overheid, van de regels voor de afzet. Markttransparantie door het verzamelen van gegevens, en de verwerking en publicatie van statistieken.
Technisch: Productkwaliteit. Opstellen van technische normen en toegepaste onderzoeksprogramma’s voor ontwikkeling. Realisatie van onderzoek  en experimenten op het product gedurende de verschillende stadia van verwerking om te kunnen antwoorden op de eisen van kwaliteit, gezondheid en milieu.

 

Hoeveel wijnbouwers telt de wijngaard van Bergerac ?

Er zijn 900 wijnbouwers.

 

Hoeveel appellations zijn er in de wijngaard van Bergerac ?

Er zijn 9 benamingen.

 

Van waar komt de informatie ?

De gepubliceerde informatie op de website van IVBD wordt gecontroleerd en aangeleverd door de interprofessionele raad van de wijnen van de Regio van Bergerac.